Truy cập

Hôm nay:
122
Hôm qua:
116
Tuần này:
382
Tháng này:
5098
Tất cả:
114064
 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Quá trình hình thành làng xã ở Thiệu Hoà gắn liền với quá trình phát triển một vùng rộng lớn các huyện Thiệu Hoá, Thọ Xuân. Trước kia vùng đất của Thiệu Hoà ngày nay thuộc huyện Quân Ninh, quận Cửu Chân. Sang thời trần, huyện Quân Ninh đổi tên là huyện Lương Giang- tên gọi cũ của sông Chu, vùng đất Thiệu Hoà thuộc huyện Lương Giang.

Đến đời Đoan Khánh(1505-1509) huyện Lương Giang đổi tên thành huyện Thuỵ Nguyên thuộc phủ Thiệu Thiên. Vùng đất Thiệu Hoà thuộc huyện Thuỵ Nguyên, phủ Thiệu Nhiên. Năm 1815 vào thời Nguyễn phủ Thiệu Thiên đổi thành phủ Thiệu Hoá, kiêm tiếp 8 huyện.

Năm Thành Thái Thứ 12(1900) huyện Thuỵ Nguyên cắt một số tổng về Ngọc Lặc, Yên trường, Quảng Thi, nhận thêm một số xã để thành lập huyện Thọ Xuân. Khi huyện Thuỵ Nguyên đổi thành phủ Thiệu Hoá đã nhận thêm 3 tổng Đại Bối, Vận Quy, một phần tổng Thạch Khê của Đông Sơn, Tổng Xuân Lai và tổng Xuân Phong Của Thọ Xuân về. Tổng Xuân Phong có 3 làng của Thiệu Chính ( Dân Tiến, Dân Tài, Dân quý), 3 làng của Thiệu Tâm ( Thái Ninh, Thái Lai, Thái Bình), các làng Thái Dương, Thái Khang, Thái Hoà, Thái Hanh, Dân Hoà, Dân Ái của Thiệu Hoà, 3 tổng Xuân Lai gồm các làng của Thiệu Toán, Thiệu Minh, 3 làng Đồng Thanh, Đồng Tiến, Đồng Tâm của xã Thiệu Tâm và 4 làng của xã Thiệu Chính là Dân Chính, Dân Vượng, Dân Quyền và Dân Sinh.

Cách mạng tháng 8 thành công, chính phủ có chủ trương xoá bỏ đơn vị hành chính cấp tổng, thành lập đơn vị hành chính cấp xã. Hai làng Dân Ái, Dân Hoà cùng với các làng của Thiệu Chính ngày nay thuộc xã Tân Dân, các làng Thái Dương, Thái Khang, Thái Hoà, Thái Hanh và các lang Thái Sơn, Thái Ninh, Thái Lai, Thái Bình cảu xã Thiệu Tâm thuộc xã Đồng Thái.

Đến năm 1947 xã Đồng Thái sáp nhập với xã Đại Đồng( gồm một số làng của xã Thiệu Tâm và một số làng của xã Thiệu Minh). Thành xã Đại Đồng lớn. Xã Tân Dân và xã Huy Toán( nay là xã Thiệu Toán) tháp lại thành xã Huy Toán lớn.

Từ năm 1953 huyện Thiệu Hoá tiến hành chia 12 xã thành 31 xã như ngày nay, xã Huy Toán được chia thành Thiệu Toán, Thiệu Chính; xã Đại Đồng được chia thành 3 xã gồm: Thiệu Minh, Thiệu Tâm và Thiệu Hoà. Xã Thiệu Hoà được thành lập trên cơ sở 4 làng Thái Dương, Thái Khang, Thái Hoà, Thái Hanh của xã Đại Đồng và 2 làng Dân Hoà, Dân Ái của xã Huy Toán.

Ngày 5 tháng 7 năm 1977, Chính phủ có quyết định 177/CP giải thể huyện Thiệu Hoá, 15 xã vùng tả ngạn sông Chu nhập với huyện Yên Đinh thành huyện Thiệu Yên, 16 xã thuộc hữu ngạn sông Chu nhập vào huyện Đông Sơn thành huyện Đông Thiệu ( sau đổi lại là Đông Sơn).Thiệu Hoà trực thuộc huyện Đông Sơn. Ngày 18 tháng 11 năm 1996, theo Nghị định 72/CP của Chính phủ, huyện Thiệu Hoá được tái lập. Từ ngày 1 tháng 1 băm 1997 huyện Thiệu Hoá đi vào hoạt động bình thường. Từ đây xã Thiệu Hoà lại trực thuộc huyện Thiệu Hoá.

Trên đây là những nét khái quát về quá trình hình thành xã Thiệu Hoà. Trên thực tế việc hình thành cộng đồng dân cư nơi đây kéo dài nhiều thế kỉ và luôn gắn liền với sự hình thành làng, phát triển của các dòng họ. Cho đến nay chưa có một tư liệu chính xác khẳng định thời gian cư dân đầu tiên đến lập nghiệp ở vùng đất này. Tuy nhiên qua tìm hiểu gia phả của một số dòng họ cùng như phong tục tập quán các làng đã cho thấy việc hình thành làng ở Thiệu Hoà tương đối sớm.

-BBT-

Nguồn sưu tầm: Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thiệu Hoà (1930-2011).

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT