Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
116
Tuần này:
358
Tháng này:
5074
Tất cả:
114040

Bài Tuyên truyền Nông thôn mới

Ngày 21/05/2020 09:45:26

Bài Tuyên truyền Nông thôn mới

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NTM

Kính thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 15 ngày 05/8/2011 của BCH Đảng bộ xã Thiệu Hòa về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011-2020.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, Thiệu Hòa chúng ta đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM trong tháng 6 năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường đang được các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng và chỉnh trang lại một số hạng mục công trình như; lắp đặt xong hệ thống Đài truyền thanh và đang tiến hành đổ bê tông mở rộng tuyến đường từ khu vực chợ chiều đến khu công sở, quét lại vôi ve khu vực trạm y tế, trường học, khu công sở xã, xây dựng bãi đổ rác thải tập trung, trồng con đường hoa dọc tuyến N5 do Hội phụ nữ và lực lượng dân quân tự vệ xã phát động, lắp đặt các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã và phấn đấu hoàn thành một số hạng mục theo mốc thời gian đã đề ra, tạo ra một quang cảnh trên địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp và phục vụ cho mục tiêu về đích nông thôn mới của xã nhà vào cuối tháng 6 năm 2020.

Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay 6/6 thôn cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; quét lại vôi ve khu vực nhà văn hóa thôn, lắp đặt bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân đổ nắp đậy mương thoát nước bằng nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên, kêu gọi nhân nhân và con em đi làm ăn xa quê đóng góp, ủng hộ tiền để mua sắm các thiết chế cho nhà văn hóa thôn, điển hình như thôn Thái Khang với số tiền ủng hộ của nhân dân và con em đi làm ăn xã quê là 114 triệu đồng, thôn Thái Dương 112 riệu đồng, thôn Dân Hòa 71 triệu đông, thôn Thái Hòa 52 triệu đồng, thôn Dân Ái 26 triệu đồng, thôn Thái Hanh 11 triệu đồng, tính đến thời điểm hiện tại số tiền của nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ cho việc xây dựng NTM là 386 triệu đồng và số tiền này sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới khi mà người dân và con em đi làm ăn xa quê vẫn tiếp tục hướng về quê hương với tấm lòng hảo tâm để quyên góp ủng hộ.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, UBND xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau.

Một là: Tự giác treo cờ Tổ quốc trước ngõ nhà mình. Thời gian treo cờ được bắt đầu từ ngày 26/3/2020 cho đến khi xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

Hai là: Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Ba là: Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa

xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong tháng 6 năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Hòa đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Hòa ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Thiệu Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TM. BCĐ XÂY DỰNG NTM

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Bá Hùng

Bài Tuyên truyền Nông thôn mới

Đăng lúc: 21/05/2020 09:45:26 (GMT+7)

Bài Tuyên truyền Nông thôn mới

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG NTM

Kính thưa toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trong xã.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết số 15 ngày 05/8/2011 của BCH Đảng bộ xã Thiệu Hòa về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011-2020.

Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Để đạt được các mục tiêu trên, Thiệu Hòa chúng ta đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM trong tháng 6 năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đạt 17/19 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí là cơ sở vật chất văn hóa và môi trường đang được các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng và chỉnh trang lại một số hạng mục công trình như; lắp đặt xong hệ thống Đài truyền thanh và đang tiến hành đổ bê tông mở rộng tuyến đường từ khu vực chợ chiều đến khu công sở, quét lại vôi ve khu vực trạm y tế, trường học, khu công sở xã, xây dựng bãi đổ rác thải tập trung, trồng con đường hoa dọc tuyến N5 do Hội phụ nữ và lực lượng dân quân tự vệ xã phát động, lắp đặt các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã và phấn đấu hoàn thành một số hạng mục theo mốc thời gian đã đề ra, tạo ra một quang cảnh trên địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp và phục vụ cho mục tiêu về đích nông thôn mới của xã nhà vào cuối tháng 6 năm 2020.

Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay 6/6 thôn cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; quét lại vôi ve khu vực nhà văn hóa thôn, lắp đặt bảng biểu, khẩu hiệu tuyên truyền, vận động nhân dân đổ nắp đậy mương thoát nước bằng nguồn hỗ trợ xi măng của cấp trên, kêu gọi nhân nhân và con em đi làm ăn xa quê đóng góp, ủng hộ tiền để mua sắm các thiết chế cho nhà văn hóa thôn, điển hình như thôn Thái Khang với số tiền ủng hộ của nhân dân và con em đi làm ăn xã quê là 114 triệu đồng, thôn Thái Dương 112 riệu đồng, thôn Dân Hòa 71 triệu đông, thôn Thái Hòa 52 triệu đồng, thôn Dân Ái 26 triệu đồng, thôn Thái Hanh 11 triệu đồng, tính đến thời điểm hiện tại số tiền của nhân dân trên địa bàn đã ủng hộ cho việc xây dựng NTM là 386 triệu đồng và số tiền này sẽ tiếp tục được tăng lên trong thời gian tới khi mà người dân và con em đi làm ăn xa quê vẫn tiếp tục hướng về quê hương với tấm lòng hảo tâm để quyên góp ủng hộ.

Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, UBND xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn làm tốt một số nội dung sau.

Một là: Tự giác treo cờ Tổ quốc trước ngõ nhà mình. Thời gian treo cờ được bắt đầu từ ngày 26/3/2020 cho đến khi xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa NTM.

Hai là: Mỗi một người dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Ba là: Mỗi thôn, xóm, tập trung tuyên truyền, vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu trở thành gia đình văn hóa. Thôn văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa

xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng các công trình hạ tầng, trước hết là nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, các công trình nước sạch, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, cải tạo các ao, hồ, sinh thái, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào công trình xây dựng xã nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong tháng 6 năm 2020. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Thiệu Hòa đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã Thiệu Hòa ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Thiệu Hòa, ngày 25 tháng 3 năm 2020

TM. BCĐ XÂY DỰNG NTM

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Bá Hùng

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT