Truy cập

Hôm nay:
121
Hôm qua:
116
Tuần này:
381
Tháng này:
5097
Tất cả:
114063

Thiệu Hoà chung tay xây dựng Nông thôn mới

Ngày 08/05/2020 09:41:38

Thiệu Hoà chung tay xây dựng Nông thôn mới

Thiệu Hòa chung sức xây dựng Nông thôn mới

Thiệu Hòa là xã đồng bằng nằm cách trung tâm huyện 12 km về phía Tây Nam; có vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Thiệu Chính

+ Phía Tây và Nam giáp huyện Triệu Sơn

+ Phía Đông giáp xã Minh Tâm.

Với tổng diện tích tự nhiên 660.3 ha, (Trong đó đất nông nghiệp là 420.7 ha chiếm 63,7 %, đất phi nông nghiệp là 194.4 ha chiếm 29,4% , diện tích đất chưa sử dụng là 1,42 ha chiếm 0.37%).Dân số là 5818 người, được sinh sống ở 6 thôn hành chính.

Toàn xã có 6 thôn, có 9 chi độ đảng trong đó là 6 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ nhà trường, Đảng bộ xã có 247 Đảng viên. Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Hòa đã có nhiều cố gắng và giành được nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới.
1 (4).JPG
Công sở xã Thiệu Hoà

Trong những năm gần đây với phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46.2 triệu đồng/người /năm. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều tăng so với kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn với xây dựng nông thôn mới theo lộ trình xây dựng; môi trường sinh thái được đảm bảo; chính trị xã hội ngày càng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao;
1 (12).JPG
Chợ Thái Hanh Xã Thiệu Hoà được thành lập năm 2016.Hoạt động vào buổi chiều hằng ngày với hơn 60 gian hàng và nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ.
1 (5).JPG
Các trục đường chính đã đươc kiên cố hoá .
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện uỷ, UBND và các phòng ban chuyên môn của huyện, sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của Văn phòng điều phối xây dựng NTM cấp huyện.
điều phối xây dựng NTM cùng các phòng, ban, ngành cấp huyện. Có sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xã.


1 (3).JPG

Nhà văn hoá thôn Dân Hoà
1 (10).JPG
Nhà Văn hoá thôn Thái Dương

Với phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy - UBND xã đã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế phát triển với tốc độ cao, cơ chế chính sách của Đảng nhà nước ra đời tạo sự đồng thuận tin tưởng lớn trong toàn xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Các mô hình liên kết sản xuất tạo tăng suất, chất lượng cho nhân dân như mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, liền vùng, cùng trà và cung một loại giống. Mô hình chăn nuôi tập trung thành các trang trại, gia trại tạo tiền đề cho việc đưa công nghệ kỹ thuật và các phương pháp sản xuất mới vào địa phương. Phần nào thay đổi cách sản xuất truyền thống của nhân dân tiến tới thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã.
1 (13).JPG
Kênh mương nội đồng đã được kiên cố hoá. Các thùng rác đựng bao bì thực vật đã được lắp đặt.

Được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện,với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã, sự đồng thuận, hăng hái thi đua xây dựng NTM của nhân dân. Đến nay, xã Thiệu Hòa đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.
1 (6).JPG

1 (7).JPG

1 (2).JPG
Trường Trung học cơ sở

1 (1).JPG
Bưu điện xã Thiệu Hoà
1 (9).JPG
1 (14).JPG
Bãi rác tập trung
Có được thành quả đó là nhờ sự quan tâm nhiệt tình của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã, sự lãnh chỉ đạo của Đảng , Chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân toàn và cán bộ trong toàn xã .

-BBT-

Thiệu Hoà chung tay xây dựng Nông thôn mới

Đăng lúc: 08/05/2020 09:41:38 (GMT+7)

Thiệu Hoà chung tay xây dựng Nông thôn mới

Thiệu Hòa chung sức xây dựng Nông thôn mới

Thiệu Hòa là xã đồng bằng nằm cách trung tâm huyện 12 km về phía Tây Nam; có vị trí địa lý như sau:

+ Phía Bắc giáp xã Thiệu Chính

+ Phía Tây và Nam giáp huyện Triệu Sơn

+ Phía Đông giáp xã Minh Tâm.

Với tổng diện tích tự nhiên 660.3 ha, (Trong đó đất nông nghiệp là 420.7 ha chiếm 63,7 %, đất phi nông nghiệp là 194.4 ha chiếm 29,4% , diện tích đất chưa sử dụng là 1,42 ha chiếm 0.37%).Dân số là 5818 người, được sinh sống ở 6 thôn hành chính.

Toàn xã có 6 thôn, có 9 chi độ đảng trong đó là 6 chi bộ nông thôn và 3 chi bộ nhà trường, Đảng bộ xã có 247 Đảng viên. Phát huy truyền thống của địa phương trong nhiều năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Hòa đã có nhiều cố gắng và giành được nhiều thành tích trong việc phát triển kinh tế xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo quê hương ngày càng đổi mới.
1 (4).JPG
Công sở xã Thiệu Hoà

Trong những năm gần đây với phương châm phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy, UBND xã đã quan tâm chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - thương mại, giải quyết việc làm cho người lao động.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 46.2 triệu đồng/người /năm. Các chỉ tiêu cơ bản về kinh tế đều tăng so với kế hoạch, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn với xây dựng nông thôn mới theo lộ trình xây dựng; môi trường sinh thái được đảm bảo; chính trị xã hội ngày càng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao;
1 (12).JPG
Chợ Thái Hanh Xã Thiệu Hoà được thành lập năm 2016.Hoạt động vào buổi chiều hằng ngày với hơn 60 gian hàng và nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ.
1 (5).JPG
Các trục đường chính đã đươc kiên cố hoá .
Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện uỷ, UBND và các phòng ban chuyên môn của huyện, sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của Văn phòng điều phối xây dựng NTM cấp huyện.
điều phối xây dựng NTM cùng các phòng, ban, ngành cấp huyện. Có sự đồng thuận, thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xã.


1 (3).JPG

Nhà văn hoá thôn Dân Hoà
1 (10).JPG
Nhà Văn hoá thôn Thái Dương

Với phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy - UBND xã đã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế phát triển với tốc độ cao, cơ chế chính sách của Đảng nhà nước ra đời tạo sự đồng thuận tin tưởng lớn trong toàn xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Các mô hình liên kết sản xuất tạo tăng suất, chất lượng cho nhân dân như mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, liền vùng, cùng trà và cung một loại giống. Mô hình chăn nuôi tập trung thành các trang trại, gia trại tạo tiền đề cho việc đưa công nghệ kỹ thuật và các phương pháp sản xuất mới vào địa phương. Phần nào thay đổi cách sản xuất truyền thống của nhân dân tiến tới thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn xã.
1 (13).JPG
Kênh mương nội đồng đã được kiên cố hoá. Các thùng rác đựng bao bì thực vật đã được lắp đặt.

Được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện,với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong xã, sự đồng thuận, hăng hái thi đua xây dựng NTM của nhân dân. Đến nay, xã Thiệu Hòa đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, đạt 100%.
1 (6).JPG

1 (7).JPG

1 (2).JPG
Trường Trung học cơ sở

1 (1).JPG
Bưu điện xã Thiệu Hoà
1 (9).JPG
1 (14).JPG
Bãi rác tập trung
Có được thành quả đó là nhờ sự quan tâm nhiệt tình của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã, sự lãnh chỉ đạo của Đảng , Chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân toàn và cán bộ trong toàn xã .

-BBT-

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT